eHub case
eHUB

Hoi, wij zijn eHUB. Elektrisch deelvervoer

PROBLEEMSTELLING

De gemeenten Nijmegen en Arnhem doen mee aan een Interreg project om elektrisch deelvervoer in de stad aan te bieden.

Een pilot van twee jaar, die als blauwdruk dient voor de latere uitrol van eHUBs over meerdere steden.

Een eHUB is een verzamelplek waar diverse elektrische vervoermiddelen staan. Deelvervoer dat voor iedereen beschikbaar is. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen er gebruik van maken? Met die vraag kwam de gemeente terecht bij ons.

RESULTAAT
eHub abri in Nijmegen eHub abri in Nijmegen

Naamgeving

Voordat we eHUB als merk in de markt gingen zetten, moest een keus gemaakt worden over de naam. We zagen kansen in de naam eHUB, die ook al eerder was gecommuniceerd. De ‘e’ centraal omdat het draait om elektrisch vervoer en HUB omdat het er diverse vervoermiddelen op één plek staan; een hub. Omdat we te maken hebben met een nieuw merk, willen we de merknaam laden met het bijschrift: elektrisch deelvervoer. Zo is direct duidelijk wat eHUB biedt.

“De naam eHUB en het bijschrift ‘elektrisch deelvervoer’ worden zoveel mogelijk samen gecommuniceerd om direct lading te geven aan het merk.”

eHub uitleg logo eHub uitleg logo
eHub logo eHub logo

Fase 0

Herkenbaarheid creëren. De eerste stap bij een nieuw merk. Voor eHUB zijn we direct aan de slag gegaan met het bepalen van de visuele identiteit. Door de ontwikkeling van een logo en opvallend kleurenpalet zorgen we ervoor dat het merk een eigen karakter krijgt. Groen, om het duurzame aspect van eHUB uit te dragen en blauw als tegenhanger voor genoeg contrast en een professionele uitstraling.

Om de huisstijl dynamischer te maken, zijn ook stijlelementen bepaald. De pinpoint is een algemeen icoon om een plek aan te duiden. Omdat een eHUBs ook een bepaalde plek is, hebben we deze meegenomen als huisstijlelement.

eHub logo met raster eHub logo met raster

“Door de ‘filter’ zie je direct dat je te maken hebt met een eHUB uiting.”

Bij de eHUBs staan vervoermiddelen van diverse aanbieders. Om in de beeldtaal toch duidelijk te maken dat het om een eHUB uiting gaat, is er gekozen om de vervoermiddelen in de herkenbare kleurencombinatie te tonen. Deze duotone ‘filter’ zorgt ervoor dat direct duidelijk is dat je te maken hebt met een eHUB uiting!

eHUB fietsen

Fase 1

Om de inwoners van Nijmegen en Arnhem bekend te maken met het eHUB project, is gekozen voor regionale massacommunicatie. Door de inzet van abri’s en mupi’s konden we groots aankondigen dat eHUB naar deze steden komt!

“Hoi, wij zijn eHUB. Elektrisch deelvervoer in jouw stad.”

eHub website ikwileenhub eHub website ikwileenhub

“Op ikwileenehub.nl kunnen inwoners van Nijmegen en Arnhem aangeven waar zij graag een eHUB willen.”

Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van eHUB, horen we ook graag van mensen waar zij graag een eHUB willen en welke vervoermiddelen zij deze het liefste zien. Door een verwijzing naar de website ikwileenehub.nl kunnen mensen aangeven waar zij graag een eHUB willen. Ook communicatiekanalen van de gemeenten worden hier ingezet.

Tijdens de livegang van eHUB in Nijmegen en Arnhem werd de wereld opgeschrikt door COVID-19. Na het afwegen van de voor- en nadelen van het live gaan tijdens deze pandemie, is ervoor gekozen om toch live te gaan. Juist met deelvervoer kunnen mensen de drukte in de stad mijden en gemakkelijk met de elektrische vervoermiddelen de rust buiten de stad opzoeken. En… ze hoeven het ov niet te gebruiken!

“Door COVID-19 worden mensen uit hun dagelijkse ritme en regelmaat gehaald. Een kans voor eHUB om op te vallen en gebruikt te worden.”

"De opening heeft veel persaandacht gegenereerd."

Wethouder Harriët Tiemens van de Gemeente Nijmegen opende in Nijmegen één van de eHUB locaties. In Arnhem opende wethouder Roeland van der Zee één van de locaties. Met een klein groepje pers, omliggende winkeliers en bewoners werd eHUB officieel geopend! Een mooie aftrap met daarbij persaandacht zodat Nijmegenaren en Arnhemmers wisten dat eHUB live was!

Fase 2

Er zijn speciale wijkboodschappen ontwikkeld die aansluiten bij de motivatie van de wijkbewoners. Waar de ene wijk getriggerd werd door het duurzame aspect van eHUB, vonden inwoners uit andere wijken het gemak van eHUB een belangrijk aspect. Deze wijkboodschappen zijn gebruikt bij het uitsturen van informatieflyers. In een straal van ongeveer 500 meter rondom een eHUB hebben bewoners een informatieflyer in hun bus gekregen. Ook zijn de wijkboodschappen verspreid via posters bij omliggende winkels en drukbezochte plekken in de wijk.

"Er zijn dertien verschillende wijkboodschappen ontwikkeld die aansluiten bij de motivatie per wijk."

"Met unieke social mediakanalen voor Nijmegen en Arnhem kunnen we content voor desbetreffende stad of wijk maken."

Ook is eHUB te vinden op social media. Via de gemeentelijke kanalen werd aandacht gegeven aan eHUB, maar ook via eigen kanalen. Met zowel ‘gewone’ als gesponsorde posts werd ook digitaal aandacht gegenereerd voor eHUB.

Hier stopt de campagne van eHUB niet! We zijn nog altijd bezig met het uitbreiden van de eHUBs en het genereren van meer interesse rondom de elektrische deelvervoer plekken.

"Nog even geduld… more eHUB is coming."

eHub fotografie cargoroo eHub fotografie cargoroo
Geïnteresseerd?

Maak gerust een afspraak om meer van ons werk te bewonderen.

- Sozyar, Brand director
(024) 76 00 515Maak een afspraak
Geïnteresseerd?

Maak gerust een afspraak om meer van ons werk te bewonderen.

(024) 76 00 515
brandalarm

Nieuwe case online!

Check 'm hier