Fotografie school de Nassau Fotografie school de Nassau
De Nassau

Zelfontplooiing; meer dan een begrip

PROBLEEMSTELLING

De Nassau biedt via meerdere routes modern onderwijs aan om ontwikkeling te stimuleren. Iedere Nassauer krijgt de ruimte om te ontdekken wat voor hem of haar werkt. Zelfontplooiing is daarom ook meer dan alleen een begrip bij De Nassau. Prachtig verhaal, maar hoe vertel je dit aan je (toekomstige)leerlingen en hun ouders?

We hebben gesproken met diverse leerlingen en medewerkers van De Nassau. Hiermee hebben we de identiteit bepaald van De Nassau. We zijn er achter gekomen dat we te maken hebben met een hele moderne school, die kan vertrouwen op een traditionele basis. Een school waar aandacht is voor het individu en voor ontplooiing. Daarvan is immers genoeg bewijs met het tweetalig onderwijs, de integratie van de tablets en ook De Nassau Academie.

ONZE ROL
RESULTAAT
Website van de Nassau op iPad Website van de Nassau op iPad

Onderzoek

We hebben meerdere sessies gehad met diverse leerlingen en medewerkers van De Nassau om de essentie van het merkverhaal vast te kunnen stellen. We hebben kunnen concluderen dat de identiteit van De Nassau is samen te vatten in een aantal kernbegrippen; trots en gedegen, ontwikkeling en innovatie, persoonlijk en aandacht. Deze kernbegrippen hebben geleid tot het concept ‘ontplooiing’ waar de de eerder genoemde begrippen met elkaar kunnen verbinden.

“ De kern van alles dat hierbij komt kijken is ontplooiing.“

Fotografie op school van de Nassau Fotografie op school van de Nassau
Fotografie op school van de Nassau
Oude logo de Nassau en nieuwe logo de Nassau Oude logo de Nassau en nieuwe logo de Nassau

Visuele identiteit

“We zijn respectvol met het voorgaande logo omgegaan.”

Het logo is het gezicht van een organisatie. Het is de basis van de visuele identiteit. We hebben daarom eerst daar naar gekeken. De Nassau heeft decennialang het voorgaande logo als uithangbord gehad. Daarom zijn we erg respectvol met het ontwerp omgegaan. We hebben gekeken waar de kracht ligt van het logo en hoe we dit in lijn trekken met het nieuwe merkverhaal rondom ontplooiing.

Fotografie op school de Nassau Fotografie op school de Nassau

Het logo van De Nassau werd vooral herkend door zijn schild en krachtige woordmerk. We hebben dit ook gecreëerd met het nieuwe logo.

De schildvorm heeft geleid tot een krachtig beeldmerk waar de letter ‘N’ van de Nassauers centraal staat. Het draait immers om de leerlingen en hun ontwikkeling. Door te werken met negative space hebben we het open en dynamische karakter vormgegeven. Het beeldmerk is variabel en weet zich perfect aan te passen aan zijn omgeving, daarnaast altijd herkenbaar als het beeldmerk van De Nassau.

Verschillende kleuren logo de Nassau Verschillende kleuren logo de Nassau

Huisstijl

Voor het concept ‘ontplooiing’ zijn er veel randvoorwaarden nodig, de aandacht voor het individu is er daar een van. Dat betekent dat de huisstijl zichzelf moet kunnen aanpassen naar verschillende situaties. Daarnaast draait ontplooiing om het ontvouwen van je talent. Voor ons was daarom de connectie met origami snel gelegd. De traditionele Japanse kunst van het vouwen, waar met een plat blaadje de mooiste vormen worden gemaakt, hebben wij als inspiratiebron gebruikt. Bij origami wordt meesterschap alleen maar bereikt door het blijven te oefenen, net zoals op een school ook het geval is.

“De huisstijl moet zichzelf kunnen aanpassen naar verschillende situaties.”

Brandbook

“ Een consequente stijl beïnvloedt de gewenste beeldvorming rondom je merk.”

De gehele visuele identiteit van De Nassau hebben we opgevangen in het ‘brandbook’. Door alle regels rondom de huisstijl vast te leggen weten we alle communicatiemiddelen op de juiste manier te visualiseren. Door de huisstijl altijd consequent toe te passen beïnvloed je letterlijk en figuurlijk de gewenste beeldvorming rondom je merk. Super handig zo’n brandbook!

Brandbook de Nassau Brandbook de Nassau

Toepassing

Een middelbare school heeft veel middelen nodig. Zo ook De Nassau. Met de komst van de nieuwe huisstijl moest er een hoop (druk)werk opnieuw ontworpen worden. Mede dankzij het uitgebreide brandbook is het gelukt om een consistente stijl neer te zetten voor alle benodigde middelen.

“ Een huisstijl die naar ieder middel te vormen is. ”

Schoolgids de Nassau Schoolgids de Nassau
Schoolgids de Nassau

UX / UI

“ We hebben voor iedere bezoeker de juiste flow bepaald.”

Op basis van wat er al was en de nieuwe wensen, zijn we aan de slag gegaan om te bepalen welke informatie waar moet komen. Een website met meer dan 80 pagina’s is namelijk niet niks! Dit heeft geresulteerd in een indeling die gericht is op de drie belangrijkste groepen: de leerlingen, de ouders en de nieuwe brugklassers. Elk van deze categorieën bevat alle relevante informatie, waaronder een jaarplanning speciaal voor deze groep en alle handige links die iemand nodig kan hebben.’ Kortom we hebben voor iedere bezoeker de juiste ‘flow’ bepaald.

Wireframes website de Nassau Wireframes website de Nassau

Nadat de content en functionaliteiten waren bepaald, hebben we ons gefocust op de wireframe (blauwdruk) van de website. De grootste uitdaging was dat we de verschillende type bezoekers direct weten te sturen naar de voor hen interessante informatie en het zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Door een duidelijke menustructuur, effectieve en logische indeling hebben we een krachtige basis voor de website gelegd.

“ Door een duidelijke structuur hebben we een krachtige basis voor de website gelegd.”

Website van de Nassau

“ Gebruiksgemak staat voorop.”

Bedenken wat waar moet komen is natuurlijk een opgave, maar hoe het er uit komt te zien is minstens zo belangrijk! We hebben de huisstijl verwerkt in een fris en modern webdesign waar gebruikersgemak voorop staat.

Meer werk zien?

Maak gerust een afspraak om meer van ons werk te bewonderen.

- Sozyar, Brand director
(024) 76 00 515Maak een afspraak
Meer werk zien?

Maak gerust een afspraak om meer van ons werk te bewonderen.

(024) 76 00 515
brandalarm

Nieuwe case online!

Check 'm hier